Your browser does not support JavaScript!
歡迎光臨新民高中網站
畢聯會

 

 

         106學年度畢冊封面,謝謝畢業班同學踴躍投稿目前選出作品如下

                             

106學年度畢業生班長聯誼會會長選舉候選人

106學年度畢業生聯誼會會長副會長

106學年度畢聯會畢冊廠商甄選說明會

106學年度畢聯會畢冊廠商甄選說明會

106學年度畢聯會畢冊廠商甄選說明會

106學年度畢聯會畢冊廠商甄選說明會