Your browser does not support JavaScript!
歡迎光臨新民高中網站
國貿科招生文宣

 

99商管群專業科目學分數

105學年度     商業與管理群       國際貿易科

課程類別

科    目

每週授課節數

第一學年

第二學年

第三學年

名稱

學分

名  稱

學分

             訂科目

必修科目

一般科目

16學分

8..3%

英語會話I-IV

8

2

2

2

2

 

 

數學ⅢⅣ

6

 

 

3

3

 

 

全民國防教育ⅢⅣ

2

 

 

1

1

 

 

小  計

16

2

2

6

6

 

 

專業科目

0學分

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

小  計

0

 

 

 

 

 

 

實習科目

14學分

7.29%

專題製作ⅠⅡ

4

 

 

 

 

2

2

國際貿易實務ⅠⅡ

4

2

2

 

 

 

 

國際貿易實務

4

 

 

2

2

 

 

會計軟體應用ⅠⅡ

2

 

 

1

1

 

 

小  計

14

2

2

3

3

2

2

必修學分數合計

30

4

4

9

9

2

2

選修科目

一般科目

20學分

10.4%

國文V

8

 

 

 

 

4

4

數學V

6

 

 

 

 

3

3

英語會話V

4

 

 

 

 

2

2

全民國防教育V

2

 

 

 

 

1

1

國語文表達能力訓練ⅠⅡ

4

 

 

 

 

2

2

應用數學-

10

1

1

1

1

3

3

英文歌曲賞析ⅠⅡ

4

 

 

 

 

2

2

應選修學分數小計

20

 

 

 

 

 

 

專業科目

22學分

11.46%

商業概論ⅢⅣ

6

 

 

 

 

3

3

經濟學ⅢⅣ

6

 

 

 

 

3

3

會計學V

8

 

 

 

 

4

4

行銷學概論ⅠⅡ

4

 

 

2

2

 

 

管理學概要ⅠⅡ

2

 

 

1

1

 

 

貨幣銀行學ⅠⅡ

4

 

 

2

2

 

 

民商法概要ⅠⅡ

2

 

 

 

 

1

1

商業溝通ⅠⅡ

4

 

 

 

 

2

2

統計學ⅠⅡ

4

 

 

2

2

 

 

企業倫理ⅠⅡ

2

 

 

 

 

1

1

商用英文ⅠⅡ

4

 

 

2

2

 

 

應選修學分數小計

22

 

 

 

 

 

 

實習科目

22學分

11.46%

記帳實務ⅠⅡ

2

1

1

 

 

 

 

會計實務ⅠⅡ

4

 

 

2

2

 

 

計算機應用ⅠⅡ

6

 

 

 

 

3

3

投資理財 I

4

 

 

2

2

 

 

行銷企劃撰寫實務I

2

 

 

 

 

1

1

門市服務實務ⅠⅡ

4

 

 

2

2

 

 

電子商務實務ⅠⅡ

4

 

 

2

2

 

 

稅務法規與會計ⅠⅡ

2

 

 

 

 

1

1

商業經營實務ⅠⅡ

2

1

1

 

 

 

 

國際匯兌

2

 

 

 

 

2

 

貿易實務通關軟體

2

 

 

 

 

 

2

經濟時事分析ⅠⅡ

4

 

 

 

 

2

2

證券投資實務ⅠⅡ

2

 

 

 

 

1

1

應選修學分數小計

22

 

 

 

 

 

 

選修學分數合計

64

2

2

4

4

26

26

校訂科目學分數合計

94

6

6

13

13

28

28

可修習學分數總計

192

32

32

32

32

32

32

彈性教學節數

0

0

0

0

0

0

0

必修

科目

活動科目

18

班   會

6

1

1

1

1

1

1

綜 合 活 動

12

2

2

2

2

2

2

每週教學總節數

210

35

35

35

35

35

35