Your browser does not support JavaScript!
歡迎光臨新民高中網站
  ...   <詳細內容>
  ...   <詳細內容>
比賽時間:
團體組:102年11月11~15日
個人組:102年11月18日~22日 ...   <詳細內容>
  ...   <詳細內容>
  ...   <詳細內容>
  ...   <詳細內容>
  ...   <詳細內容>
  ...   <詳細內容>
  ...   <詳細內容>
  ...   <詳細內容>
報名方式:請傳真至04-22365542或郵寄報名,報名表如附件。
(404臺中市北區健行路111號,外語中心葉淑秋組長收) ...   <詳細內容>
  ...   <詳細內容>
  ...   <詳細內容>
  ...   <詳細內容>
  ...   <詳細內容>
  ...   <詳細內容>
  ...   <詳細內容>
  ...   <詳細內容>
  ...   <詳細內容>